Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Spreminjanje kakovosti sladkovodnega ekosistema skozi leto

Spreminjanje kakovosti sladkovodnega ekosistema skozi leto

Avtorji:
Sandi Hrvačanin, Simon Lušin, Luka Trček
Mentorica:
Barbara Černe
Ključne besede:
Povzetek:

V raziskovalni nalogi smo preučili spreminjanje kakovosti dveh sladkovodnih ekosistemov po odsekih skozi leto. Kakovost potoka Bela in reke Ljubljanice na Vrhniki ter potoka Cereja v Velikih Laščah. V ciljih smo si zadali problem preučiti z različnih stališč. S stališča geografije in gospodarstva, biologije in biotske raznovrstnosti, kemije in ekologije ter fizike in energije. Naš cilj je bil tudi ugotoviti, kako se kakovost ekosistema spreminja od izvira do izliva in kako se spreminja skozi celo leto. Določili smo tudi kakovostne razrede vseh delovnih mest. Zastavljene cilje smo dosegli. V hipotezah smo predvideli, da se kakovost vode od izvira do izliva slabša zaradi različnih onesnaževalcev, vendar smo ugotovili, da hipoteza ni popolnoma pravilna, saj smo premalo upoštevali samoočiščevalno sposobnost vodotokov. Voda je tako na izvirih dobre kakovosti, kasneje pa se njena kakovost zaradi onesnaževanja poslabša. Sčasoma se zaradi samoočiščevalne sposobnosti vode kakovost izboljša. Ugotovili smo tudi, da na kakovost vode močno vplivajo bližnje izpiranje z obdelovalnih površin, komunalne in industrijske odplake. Za uvrščanje v kakovostne razrede smo uporabili kemijsko in biološko analizo vode ter pri tem upoštevali tudi ekomorfološko analizo.