Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Metode čiščenja vode kot pacifizem našega časa

Metode čiščenja vode kot pacifizem našega časa

Avtorice:
Katja Kunčič, 4.a, Helena Šneberger, 4.e
Mentorica:
Helena Potočnik Vičar
Somentorica:
Duša Hodžić, univ. dipl. mikrobiologije, Laboratorij za biokibernetiko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Ključne besede:
čiščenje vode, Escherichia coli, elektroporacija, UV-sevanje
Povzetek:

Cilj najine naloge je bil, da se spoznava z različnimi metodami čiščenja vode, ki se v današnjem času najbolj uporabljajo. Nato je sledil praktičen del, pri katerem sva raziskovali učinkovitost elektroporacije in UV-sevanja ter njunih kombinacij. Preverili vsa prisotnosti bakterij v šestih vzorcih vode iz različnih vodnih virov: pipa v moškem in ženskem stranišču in pitnik (s filtrom iz aktivnega oglja) na Gimnaziji Vič, izvir potoka Bela v Lintvernu na Vrhniki, vodnjak, ki se napaja iz tega potoka, in vodnjak na območju Rudnika pod Golovcem. Namenoma sva uporabili vzorce vode, za katero se predpostavlja, da je čista (vzorci iz Gimnazije Vič), ter vzorce, katerih neoporečnost ni določena. Učinkovitost metod pa sva preverjali na vzorcih E. coli.