Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Rjavi srakoper v Horjulski dolini

Rjavi srakoper v Horjulski dolini

Avtorja:
Žiga Mljač, Erika Kozamernik, 3.a
Mentorica:
Helena Potočnik Vičar
Somentor:
Jurij Hanžel, študent medicine
Ključne besede:
rjavi srakoper, popis, Horjulska dolina, ogrožene vrste
Povzetek:

Glavna tema najine raziskovalne naloge so bile ogrožene ptice. Osredotočila sva se na vrsto Rjavi srakoper. Za to vrsto sva se odločila, ker njena populacija v zadnjih desetletjih močno upada, poleg tega pa ima, predvsem samec, izrazito črno progo čez oči, in ga zlahka prepoznamo. Ljudje se vse manj zavedamo prisotnosti teh pernatih prijateljev, zato sva to vrsto podrobneje preučila.

Pripravila sva obrazec za popis Rjavega srakoperja. Sestavila sva ga na podlagi podatkov, ki sva jih želela izvedeti o vrsti. Po pregledovanju popisov v različnih virih sva nato tudi sama izvedla popis na območju Horjulske doline. Najin popis je bil izveden v enakih vremenskih razmerah in se je tudi glede na mesec prekrival s popisom v sosednji Polhograjski dolini, katerega sva kasneje vzela za primerjavo.

Popisa sva primerjala po številu osebkov, po vsaki posamezni kategoriji na popisnem obrazcu, ter nato skušala pojasniti razlike in podobnosti. Ugotovila sva, da se populacija v obeh dolinah močno razlikuje. V obeh dolinah so prevladovali osebki moškega spola, večina jih je bilo opaženih v preži, na višini okoli 4m, in sicer v bližini naselja. V bližini naselja so se nahajali predvsem zato, ker nobena od popisanih dolin ni zelo široka, oziroma je poseljena skoraj do roba (gozd, travnik...).