Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija » Skrb za okolje ob uvajanju novih industrijskih tehnologij

Skrb za okolje ob uvajanju novih industrijskih tehnologij

Avtorica:
Maruša Hribar, 2.e
Mentorica:
Barbara Černe
Ključne besede:
varovanje okolja, zakonodaja za varovanje okolja, industrija, načrtovanje industrijskega objekta, posledice industrije na okolje
Povzetek:

Z raziskovalno nalogo sem poskušala ugotoviti, ali je zaradi uvajanja novih industrij v okolico mojega domačega kraja, okolje lahko ogroženo. Zanimal me je pogled občanov na širitev industrijske dejavnosti in njihova ekološka ozaveščenost, zato sem med prebivalci naselja Podskrajnik, ki leži v bližini dveh industrijskih con, izvedla anketo. S pomočjo intervjujev s predstavnikom podjetja, ki je zgradi industrijski objekt, sem poskušala dobiti odgovore na vprašanje o ekološki ozaveščenosti vodstva podjetja, iz razgovorov z uradniki pa sem pridobila mnenje o tem, kako je v državi s predpisi poskrbljeno za varovanje okolja.

Moja končna ugotovitev je, da se večina vprašanih občanov zaveda prednosti novih tehnologij, da industrija omogoča nove zaposlitve in s tem preživetje mnogim, na drugi strani pa povzroča nastanek odpadkov in emisij, ki onesnažujejo okolje. Mnogi posamezniki se zavedajo pomena zdravega življenjskega okolja. Ločujejo odpadke, varčujejo z vodo in električno energijo. Vodstva podjetij, ki načrtujejo gradnje industrijskih objektov se srečujejo s strogimi pogoji glede varovanja okolja, vendar delujejo ekološko odgovorno in razvijajo take tehnologije, ki imajo manj škodljivih vplivov na okolje spoštujejo pravila glede racionalne rabe energije. Nadalje sem prišla do sklepa, da država posveča vedno več pozornosti varovanju okolja, zlasti od vstopa v Evropsko unijo dalje.

Potrdilo se mi je prepričanje, da problemi varstva okolja zadevajo vse. Prav vsak človek je odgovoren za naše okolje, ki predstavlja osnovo za naš obstoj in razvoj.