Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Ekologija » Model rastlinske čistilne naprave s solarnim dezinfektorjem

Model rastlinske čistilne naprave s solarnim dezinfektorjem

Avtor:
Erazem Stonič
Mentorica:
Sonja Artač
Ključne besede:
rastlinska čistilna naprava, solarni dezinfektor, čiščenje onesnažene vode
Povzetek:

Onesnaženje voda in pomanjkanje pitne vode sta dandanes dva pereča problema na svetovni ravni. Na različnih delih sveta se srečujejo s pomanjkanjem pitne vode, ki je posledica podnebnih sprememb, pa tudi človekovih posegov v okolje. Spet drugod je vode dovolj, vendar je le ta onesnažena. Glavni cilj moje naloge je dopolniti in predstaviti enega izmed načinov prečiščevanja onesnažene vode, rastlinsko čistilno napravo z dodanim solarnim dezinfektorjem, ki omogoča prečiščevanje vode do pitne vode. Namen moje raziskovalne naloge je uporabiti naravne procese za čiščenje vode upoštevajoč kemijske in mikrobiološke lastnosti onesnažene vode. Praktični del raziskovalne naloge vključuje načrtovanje, izdelavo in preizkušanje modela rastlinske čistilne naprave (RČN) v kombinaciji s solarnim dezinfektorjem. Obstaja veliko različnih tipov čistilnih naprav. Ko se odločamo o vrsti in velikosti rastlinske čistilne naprave, sta ključna faktorja količina ter vrsta onesnažene vode. Večina čistilnih naprav prečisti vodo do sanitarne vode, ne doseže pa standardov določenih za pitno vodo. Zato je pridobivanje pitne vode iz rastlinske čistilne naprave zame predstavljalo velik izziv. S tem namenom sem našel rešitev imenovano solarni dezinfektor. V osnovi temelji na sistemu SODIS, vendar gre za tehnično dosti bolj dovršeno rešitev, ki po drugi strani še vedno koristi zgolj sončno energijo. Modelu že delujoče rastlinske čistilne naprave sem dodal solarni dezinfektor, ki sem ga zasnoval po lasni zamisli, zato predstavlja inovacijo na področju delovanja rastlinskih čistilnih naprav. S tehničnega vidika gre za preprosto rešitev, primerno za izvedbo v praksi, ekonomsko sprejemljivo in učinkovito za pridobivanje pitne vode po veljavnih standardih. Dejstvo, da sta rastlinska čistilna naprava in solarni dezinfektor pri delovanju odvisna zgolj od sončne energije, potrjuje, da gre za primeru zelene tehnologije, ki ustreza kriterijem trajnostnega razvoja in smotrnega gospodarjenja z vodo.