Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Ekologija » Namesto na gnojišče v plinohram

Namesto na gnojišče v plinohram

Avtor:
Žan Počkar
Mentorica:
Sonja Artač
Ključne besede:
Povzetek:

Namen naloge je ugotoviti ali je možno pridobivati metan iz gnoja brez gradnje posebnih zaprtih in dodatno ogrevanih prostorov, v katerih bi potekala anaerobna predelava gnojevke. V eksperimentalnem delu sem preizkušal različne pogoje za anaerobno razgradnjo v klimatsko nenadzorovanem prostoru. Poskus je bil zastavljen tako, da sem v posode vstavil gnoj in ga delno ali v celoti prelil z vodo. Namen tega dela poskusa je bil ugotoviti, kakšno je optimalno razmerje substrata in vode za anaerobno in aerobno razgradnjo substrata. Rezultati poskusa so pokazali, da aerobni del razgradnje v izbranih razmerjih ni proizvedel dovolj toplote, da bi lahko potekla anaerobna razgradnja preostalega dela, kar je bila moja delovna hipoteza.