Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Ekologija » Zelene alge - energent prihodnosti

Zelene alge - energent prihodnosti

Avtor:
Anže Lovše
Mentorica:
Sonja Artač
Ključne besede:
bioplin, enocelične alge, odpadna voda, trajnostna energija
Povzetek:

Raziskovalni problem naloge je kako izdelati preprost, a učinkovit model bioreaktorja za produkcijo bioplina iz preprostih enoceličnih zelenih alg. V nalogi so uporabljene različne kulture: Chlorella vulgaris in mešanica enoceličnih alg iz odpadne vode.

Cilj naloge je izvesti eksperiment, v katerem merimo različne parametre kot so temperatura, pH, CO2, gostota celic in produkcija bioplina. Optimalno produkcijo bioplina bomo dosegli z izvedbo več vzporednih eksperimentov.

Bioplin predstavlja učinkovito alternativno gorivo, ki je okolju prijazen energent. Lahko ga uporabimo za transport ali ogrevanje. Uporaba zelenih alg za produkcijo bioplina je ena od okolju prijaznih, trajnostno naravnanih, novejših zelenih tehnologij. Enocelične zelene alge imajo široko uporabno vrednost na različnih področjih. Uporabljamo jih v procesih čiščenja odpadne vode, v prehranski in farmacevtski industriji.