Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Fizika » Izboljšava PET skenerja z zmožnostjo meritve časa preleta

Izboljšava PET skenerja z zmožnostjo meritve časa preleta

Avtor:
Miha Pompe, 3. A
Mentorica:
Alenka Mozer,
Somentor:
doc. dr. Rok Pestotnik, IJS
Ključne besede:
PET skener, TOF PET modul, meritev časa preleta, Čerenkov sevalec prevlečen s črno barvo, visoko ločljivostni TDC, silicijeva fotopomnoževalka
Povzetek:

Pozitronsko emisijsko tomografijo (PET) uporabljamo za lociranje rakavih tkiv, diagnosticiranje Alzheimerjeve bolezni in za odkrivanje potencialne možganske kapi. Z raziskavo smo izboljšati ločljivost PET skenerja, s čimer povečamo možnosti zgodnejše diagnoze in natančnost lociranja ciljnega tkiva (npr. rakavega tkiva). Zato lahko bolnika zdravimo bolj ciljno, s čimer mu omogočamo hitrejše okrevanje in manjši poseg v njegovo telo. Celoten proces PET slikanja je manj stresen za bolnika, saj z boljšo ločljivostjo zmanjšamo čas slikanja. Boljšo ločljivost smo dosegli z izdelavo TOF PET modula, ki uporablja materiale in komponente, katerih se ne uporablja v komercialnih PET skenerjih. TOF PET modul vsebuje PbF2 kristale, prevlečene s črno barvo, silicijeve fotopomnoževalke (SiPM) in elektroniko z ojačevalci, diskriminatorji in časovno digitalnimi pretvorniki (TDC) z visoko ločljivostjo. Časovna ločljivost razvitega TOF PET modula je 190 ps, kar je dvakrat do trikrat bolje v primerjavi z najnaprednejšimi komercialnimi PET skenerji, ki dosegajo 500 ps. Cena TOF PET modula je tudi do 70 % cenejša od najboljše komercialne alternative.