Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Fizika » Zasnova, gradnja in preskus brezžičnega merilnika psihofiziološkega parametra elektro dermalne aktivnosti kože

Zasnova, gradnja in preskus brezžičnega merilnika psihofiziološkega parametra elektro dermalne aktivnosti kože

Avtor:
Matej Blagšič
Mentor:
Timotej Maroševič
Somentor:
izr. prof. Gregor Geršak univ. dipl. ing. el
Ključne besede:
elektrodermalna aktivnost kože, Arduino
Povzetek:

V tej raziskovalni nalogi sem naredil brezžični merilnik prevodnosti kože. Tega sem tudi testiral in opazoval razlike v prevodnosti kože opazovancev. Opisal bom izgradnjo merilnika, opisal njegove glavne dele ter kako vsak od njih deluje. Pojasnil bom, zakaj sem se odločil iti z določenimi elementi ter kako sem izračunal vrednosti za izgradnjo naprave. V drugem delu naloge bom predstavil dve meritvi, s katerimi sem testiral inštrument na doma narejenem programu ter opazoval spremembe v prevodnosti kože preizkuševanca glede na zunanje in notranje psihološke vplive. Poskusil bom spremembe ovrednotiti, jih pojasniti in zaključiti, kaj lahko izvemo o psihološkem stanju osebe pomočjo takšnega merilnika.