Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Fizika » Mikrogravitacija – poskusi pri prostem padu

Mikrogravitacija – poskusi pri prostem padu

Avtorja:
Jaka Kos, Luka Nagode
Mentorica:
Vida kariž Merhar
Ključne besede:
prosti pad, breztežnost, konvekcija, vzgon
Povzetek:

V najini raziskovalni nalogi sva raziskovala, kako potekajo pojavi (in če sploh potečejo) pri simulaciji breztežnosti - prostem padu. Natančneje sva z eksperimenti raziskovala konvekcijo in vzgon. Eksperimente sva izvedla v nepredušno zaprti pleksi posodi in s kamero, ki je bila pritrjena nanjo. Oboje sva spustila z višine od 2 do 5 metrov in s kamero snemala dogajanje v posodi med prostim padom. Najin glavna hipoteza je bila, da konvekcija in vzgon med prostim padom nista prisotna, saj je za oba pojava potrebna gravitacija, ki pa je v breztežnosti ni. Za poskus delovanja vzgona sva v pleksi škatlo dala manjšo posodo, v kateri je bila na dno s tanko elastiko pritrjena plastična žogica, ostali prostor posode pa smo zapolnili z vodo. V mirujočem stanju sistema je bila elastika v napetem stanju, saj je zaradi vzgona žogica silila proti površju. Med prostim padom pa se je zaradi pomanjkanja vzgona elastika skrčila in potegnila žogico na dno posode. S tem sva potrdila najino hipotezo za vzgon. Za eksperiment s konvekcijo sva v škatlo pritrdila svečo. Zaradi konvekcije se je topel - redkejši zrak ob plamenu dvignil, hladen - gostejši zrak pa je zapolnil prostor, kjer se je prej nahajal topli zrak. V mirujočem stanju je bil plamen spodaj širši in zgoraj ožji. Med prostim padom se je plamen skrčil ali postal okrogel. Z eksperimentoma sva potrdila najino glavno hipotezo. Rezultati so bili boljši, kot sva jih sprva pričakovala.