Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Fizika » Primerjava fizikalno kemijskih lastnosti kovinsko(Li, Mg, Al)-organskih akumulatorjev

Primerjava fizikalno kemijskih lastnosti kovinsko(Li, Mg, Al)-organskih akumulatorjev

Avtorja:
Mitja Mandić, 4.C; Jaka Kump, 4.C
Mentorica:
Marta Lukanec
Somentor:
dr. Jan Bitenc - Kemijski inštitut Odsek za kemijo materialov
Ključne besede:
Akumulator, litij, magnezij, aluminij
Povzetek:

Raziskavo smo izvedli z namenom primerjave fizikalno kemijskih lastnosti kovinsko-organskih akumulatorjev, v katerih smo uporabili litij, magnezij in aluminij kot anodo. Primerjali smo njihovo napetost praznjenja, Coulombsko in energijsko učinkovitost. V začetku smo v splošnem predstavili delovanje akumulatorjev in baterij, njihove lastnosti ter različne pojme, ki so ključni za razumevanje naše raziskovalne naloge in razložili smiselnost raziskovanja alternativnih anodnih kovin. Nato smo v poglavju Potek dela razložili, kako smo se raziskave lotili in katere pripomočke smo za to uporabili. V poglavju z naslovom Meritve smo prikazali rezultate naših eksperimentov. Razložili pa smo jih v Zaključku, kjer so tudi ovrednotene hipoteze. Ugotovili smo, da akumulatorji z alternativnimi kovinami sicer dobro elektrokemijsko delujejo in imajo relativno visoke Coulombske učinkovitosti, a zaradi nizke energije praznjenja še niso primerni za praktično uporabo.