Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Fizika » Vpliv različnih kapljevin na delovanje parnega stroja

Vpliv različnih kapljevin na delovanje parnega stroja

Avtorja:
Jurij Krajčič, Miha Jerala
Mentorica:
Tanja Pečenko Povše
Ključne besede:
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva se ukvarjala z doma izdelanim parnim strojem. Za problem sva si postavila vprašanje, kako različne kapljevine, ki bodo hlapele v parnem stroju, vplivajo na njegovo vrtenje.

Postavila sva hipotezo, da kapljevine z nižjim vreliščem povzročijo hitrejše vrtenje. Hipotezo sva poskusila preveriti z literaturo, vendar tam nisva našla dovolj podatkov. Zato sva naredila preprost parni stroj, ki se vrti okoli svoje navpične osi.

Zatem sva izbrala kapljevine za najin poskus. Izbrani tekočini sta bili destilirana voda in mešanica glicerola in vode.

Nato sva izvedla poskus z destilirano vodo in mešanico vode in glicerola, pri katerem sva merila hitrost vetra iz šob, hitrost vrtenja, čas, temperaturo parnega stroja in pare ter maso parnega stroja pred in po poskusu.

Rezultati so pokazali, da se je mešanica glicerina in vode obnesla bolje kot sama voda. Bolje praviva zato, ker se je s to kapljevino parni stroj vrtel hitreje. Ker pa ima mešanica glicerola in vode višje vrelišče kot voda, sva s tem ovrgla najino hipotezo.

Kasneje sva prišla do zaključka, da na to, kako se določena kapljevina obnese v parnemu stroju, ne vpliva temperatura vrelišča, pač pa specifična tolpota in izparilna toplota te kapljevine.

Video

Tukaj je še video posnetek parnega stroja na delu:

Slike

Plakat:
Plakat

Najin parni stroj:
Najin parni stroj

Desilirana voda in glicerin:
Destilirana voda in glicerin

Še ena slika najinega parnega stroja:
Še ena slika najinega parnega stroja