Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Informatika » Brezžična omrežja

Brezžična omrežja

Avtorja:
Peter Žužek, 3.b, Nejc Zupan, 3.d
Mentor:
Klemen Bajec
Ključne besede:
brezžična omrežja, omrežna varnost, omrežni napadi, enkripcija
Povzetek:

Lotila sva se preizkušanja varnosti brezžičnih omrežij, pri tem pa še ocenila zanesljivost in enostavnost, s končnim ciljem dokazati, da so brezžična omrežja že bolj primerna za povprečnega uporabnika. V začetku raziskovalne naloge sva opisala splošno zgradbo in delovanje omrežij za lažje razumevanje nadaljnjih eksperimentov.

Raziskovalna naloga vključuje dva eksperimenta. V prvem sva postavila zaščiteno brezžično omrežje, kar je bilo precej enostavno z vidika navadnega uporabnika, nato pa sva ga s pomočjo odprtokodnih programov poskušala »skrekati«. Delno nama je uspelo, toda ker nisva mogla »skrekati« močnejših zaščit, sva prišla do zaključka, da so brezžična omrežja ob pravi zaščiti varna. V drugem eksperimentu sva preverjala zaščitenost brezžičnih omrežij v Ljubljani. Ugotovila sva, da so v glavnem precej močno zaščitena, z nekaj izjemami.

Izvedla sva tudi anketo, s pomočjo katere sva ugotavljala izkušnje z brezžičnimi omrežji v primerjavi z žičnimi in ugotovila precejšno razširjenost in ozaveščenost o varnosti. Ugotovila sva, da so brezžična omrežja zanesljiva.

S potrditvijo hipotez sva ugotovila, da so brezžična omrežja bolj primerna za navadnega uporabnika kakor žična.