Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Informatika » Brezžično napajanje

Brezžično napajanje

Avtorji:
Nejc Zupan, 4.d, Peter Žužek, Jan Vidic, 4.b
Mentor:
Klemen Bajec
Ključne besede:
indukcija, brezžično napajanje, resonanca, elektromagnetno valovanje, Hallova sonda
Povzetek:

Lotili smo se uporabnosti napajanja naprav, ki ne potrebujejo žične povezave do napajalnikov. Izhajali smo iz dveh principov: uporabe namenskega adapterja, ki bi brezžično usmerjal energijo napravam, ter napajanja iz elektromagnetne okolice, kot nas recimo obkrožajo radijski in ostali valovi.

Za teorijo smo za začetek navrgli kratko zgodovino, nato pa razložili različne možne poznane prakse brezžičnega prenosa energije. Večino teorije spremlja prisotnost Nikole Tesle, ki je bil najpomembnejši znanstvenik na tem področju.

Izvedli smo anketo, ki prikaže splošno sliko glede uporabe mobilnih telefonov med mladimi, zanimal nas je predvsem vidik zdržljivosti baterije. Usmerili smo se v mobilne telefone, ker so najbolj razširjene mobilne naprave, zato bi bilo pri njih brezžično napajanje najbolj zaželeno.

Opravili smo še dva poskusa; v prvem smo merili povprečje porabe naših mobitelov v obdobju dveh tednov, v drugem pa merili moč magnetnega polja v okolici naprav. Merjenje je potekalo z namenom ugotavljanja smiselnosti brezžičnega napajanja z dosegljivo opremo.

Uspelo nam je potrditi le eno hipotezo od štirih, vendar smo vseeno prepričani v svetlo prihodnost brezžičnega prenosa energije, kajti potrjena hipoteza pravi, da bi se uporabnikom zdela ta opcija zelo pomembna ter da bi bili zanjo pripravljeni dobro plačati.