Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Informatika » Citi-sense Razvoj aplikacije za prikazovanje onesnaženosti zraka v mestih

Citi-sense Razvoj aplikacije za prikazovanje onesnaženosti zraka v mestih

Avtorja:
Nejc Hirci, 2.a, Vid Klopčič, 2.a
Mentor:
Alenka Mozer
Somentorja:
Klemen Bajec, dr. David Kocman
Ključne besede:
onesnaževanje zraka, vremenske postaje, aplikacija za onesnaženost zraka, AQI (indeks onesnaženosti zraka), površinski prikaz onesnaženosti zraka
Povzetek:

V zadnjih nekaj letih se je kvaliteta zraka Ljubljana znatno poslabšala in posledice le-tega postajajo vedno bolj razvidne. Leta 2008 je bila sprejeta evropska direktiva, s katero morajo vse članice Evropske Unije zmanjšati količino emisij v svojih državah, ali plačati letni davek, če bodo prekoračile določene mejne vrednosti. Naša država žal vsako leto plačuje davke zaradi prekoračenih emisij (predvsem PM10 in PM2,5), ki bi se jih lahko rešili s pametno ekološko politiko. Prvi korak k izboljšanju kvalitete zraka v Sloveniji je ozaveščanje javnosti o problemu in to je cilj najine aplikacije. Razvijava aplikacijo s pomočjo katere bo lahko vsak uporabnik preveril kvaliteto zraka v Ljubljani ter se izobrazil o vseh onesnaževalcih zraka v troposferi. S pomočjo mreže senzorskih postaj, h kateri bo lahko prispeval tudi vsak uporabnik, bova na zemljevidu Ljubljane prikazala površinski prikaz onesnaženosti za posamezne parametre onesnaženja. Vsak uporabnik bo imel tudi možnost vpogleda v podatke za poljubna časovna obdobja (tudi za nazaj) iz postaj. Podatki bodo na prikazani na grafih in bodo na voljo tudi za prenos. S podporo strokovnjakov z Inštituta Jožef Stefan, ki so nas vključili v evropski projekt CITI-SENSE ter nama priskrbeli senzorske postaje CanarIT in prenosno senzorsko postajo Vesno, bova lahko dosegla najin zastavljeni cilj. Ker smo bili ena od prvih šol, ki se je vključila v CITI-SENSE projekt, in smo že od začetka projekta daleč najbolj dejavni, smo bili izbrani tudi za referenčno šolo projekta, ki poteka v devetih evropskih državah in Izraelu.