Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Informatika » Izdelava drona

Izdelava drona

Avtorji:
Domen Kržmanc, 3.B, Žan Bajuk, 3.B, Bruno Toič, 3.B
Mentor:
Klemen Bajec – Gimnazija Vič
Ključne besede:
Dron, Arduino, brezpilotno plovilo, letenje
Povzetek:

V zadnjem času vedno bolj narašča popularnost dronov. Ti so tudi pri nas vzbudili pozornost. Zanimalo nas je kako delujejo in iz česa so sestavljeni. Odločili smo se da bomo poskusili izdelati svoj dron, pri katerem bomo želeli ugotoviti zahtevnost izdelave ter če se cenovno in časovno splača. Naloga prikazuje delovanje in sestavne dele drona, nato pa prikaže naš postopek izdelave svojega drona od začetka do konca ter prikaže vse probleme s katerimi smo se soočali. Naloge smo se lotili s skoraj nobenim predznanjem, zato bi naloga lahko bila zanimiva tudi za tiste, ki še nikoli niso delali ničesar podobnega in bi radi nekje začeli. Na koncu smo ugotovili, da lastna izdelava ni tako preprosta, da bi se jo lahko lotil čisto kdorkoli, toda bi pa nad izdelavo lastnega drona bil navdušen vsak, ki ga to področje zanima ter je pripravljen vložiti dovolj svojega časa. Če sestavo na koncu uspešno zaključi, pa lahko na koncu tudi veliko prihrani, saj se je izkazalo, da lahko ob samostojni sestavi za isto ceno dobiš drona z veliko kvalitetnejšimi deli od dronov v trgovini.