Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Informatika » Primerjava algoritmov strojnega učenja na realnih primerih

Primerjava algoritmov strojnega učenja na realnih primerih

Avtor:
Jakob Zmrzlikar, 4.b
Mentor:
Klemen Bajec
Somentor:
Marko Grobelnik – vodja oddelka na Institutu “Jožef Stefan”
Ključne besede:
strojno učenje, primerjava, algoritem, klasifikacija, regresija
Povzetek:

Namen raziskovalne naloge je primerjava učinkovitosti nekaterih algoritmov, ki se uporabljajo na področju strojnega učenja. V prvem delu naloge je opisana teoretična osnova in delovanje izbranih algoritmov ter kakšne probleme rešujejo. Postavljeni sta tudi dve hipotezi glede učinkovitosti teh algoritmov. Sledi njihova implementacija in primerjava na različnih naborih podatkov, pridobljenih iz realnega življenja. Podrobneje je opisana tudi implementacija programa za učenje in programa za primerjavo algoritmov. Rezultati naloge kažejo, da so si izbrani algoritmi po učinkovitosti med seboj zelo podobni, ter da velikost uporabljenega nabora podatkov ni imela velikega vpliva na učinkovitost algoritmov.