Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Informatika » Virtualizacija v šolah

Virtualizacija v šolah

Avtorji:
Jure Hotujec, Luka Trampuš, 3.d
Mentor:
Klemen Bajec
Ključne besede:
virtualizacija, Ubuntu, virtual box, linux, informatika, računalništvo
Povzetek:

V najini raziskovalni nalogi sva govorila o virtualizaciji. Virtualizacija je skupno ime za vrsto tehnoloških in strojnih rešitev, katera nam omogoča uporabo večih operacijskih sistemom na računalniku. Za samo izdelavo sva se odločila, ker virtualizacija prihaja vedno bolj in bolj v ospredje kot orodje za učenje. S to nalogo sva želela raziskati , v kolikšni meri lahko to uporabimo v šolah kot izobraževalnih ustanovah. Upava, da bova bralcu to vejo inforamtike predstavila na njemu razumljiv način. Najino raziskovalno nalogo sva podprla z raziskovalnim delom. Opravila sva ankete in vaje z učenci naše šole. Rezultati so pokazali, da z virtualnimi sistemi lahko zmanjšamo stroške in prostorsko porabo, obenem pa obdržimo visok standard zanesljivosti in enostavnosti.