Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Magnetne tekočine

Magnetne tekočine

Avtor:
Luka Erdani, 2.a
Mentorici:
Alenka Mozer, Vida Kariž Merhar
Ključne besede:
magnetna tekočina, superparamagnetni delci, feromagnetni nanodelci, oleinska kislina, magnetit
Povzetek:

Magnetne tekočine so tekočine, ki se odzivajo na magnetno polje; nekatere primere uporabe teh relativno novih snovi že zasledimo v tehniki in medicini. V osnovi so sestavljene iz superparamagnetnih delcev, obdanih s tanko plastjo molekul površinsko aktivne snovi, stabilno dispergiranih v ustrezni nosilni tekočini.

Cilj moje naloge je bil pripraviti magnetno tekočino po novem postopku, ki bi ga razvil sam in bi bil primeren opremi ter kemikalijam dostopnim v šolskem laboratoriju.

V eksperimentalnem delu je predstavljena priprava magnetne tekočine v šolskem kemijskem laboratoriju. Prva stopnja eksperimenta je bila sinteza oleinske kisline iz olivnega olja. Sintezo sem deloma razvil sam. Za tem sem pripravil nanodelce magnetita, katerim sem dodal prej pripravljeno oleinsko kislino kot površinsko aktivno snov. Kot nosilno tekočino sem uporabil kerozin, nanodelci magnetita, obdani z molekulami oleinske kisline, pa so se dispergirali v kerozinu in tako tvorili magnetno tekočino. Pripravljeni magnetni tekočini sem preskusil magnetne lastnosti. Ko sem tekočini približal magnet, se je le ta odzvala, kar pomeni, da je bila sinteza uspešna.

Ko sem tekočini približal magnet, se je le ta odzvala, kar pomeni, da je bila sinteza uspešna.

Ugotovil sem, da se magnetno tekočino da izdelati v šolskem laboratoriju. Kot nadomestilo za oleinsko kislino se lahko uporabi zmes višjih maščobnih kislin iz olivnega olja. Kot vir Fe2+ in Fe3+ sem uporabil FeSO4 in 2Fe(NO3)3, medtem ko je v večini literature uporabljen FeCl2 in FeCl3. Moj postopek izdelave sicer deluje, a ima majhen izkoristek, saj večina nanodelcev ni prešla v nepolarno plast. Iz tega vidika bi se dalo narediti še kakšno izboljšavo.