Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Mikroplastika v odpadnih vodah pralnega stroja

Mikroplastika v odpadnih vodah pralnega stroja

Avtorjici:
Maja Vidmar, 3.A, Urša Pirc, 3.B
Mentorica:
Alenka Mozer
Somentor:
Dr. Andrej Kržan
Ključne besede:
mikroplastična vlakna, poliester, odpadna voda pralnega stroja, morsko okolje
Povzetek:

Plastična mikrovlakna, ki v odpadno vodo pridejo s pranjem perila, predstavljajo resen okoljski problem. Zaradi velike specifične površine lahko absorbirajo različna onesnažila in prehajajo v prehrambno verigo. V strokovni literaturi je mogoče najti le dva znanstvena članka s poudarkom na majhnih plastičnih vlaknih, ki se izločajo pri pranju sintetičnih oblačil.

Cilj raziskovalne naloge je bil kvantitativno določiti količino vlaken, ki se izločijo pri hitrem pranju in sušenju poliestrskih odej. Za filtriranje odpadne vode pralnega stroja smo skonstruirali poseben filtrirni sistem (velikost por 200×200 µm). Odeje smo oprali 10-krat v treh serijah eksperimentov: zgolj z vodo, z dodanim pralnim sredstvom, z dodanim pralnim sredstvom in mehčalcem. Odpadno vodo smo vsakič filtrirali, odejo posušili v sušilnem stroju in zbrali izločena vlakna. Suha vlakna smo po nato stehtali. Tipa vlaken smo preverili z infrardečo spektroskopijo; morfologijo vlaken, velikost por filtrov filtrirnega sistema in sušilnega stroja smo določili s stereo mikroskopom oz. vrstičnim elektronskim mikroskopom.

Ugotovili smo, da uporaba pralnega sredstva/mehčalca nima bistvenega vpliva na emisije vlaken. Izguba vlaken se stabilizira že po petem pranju; pri sušenju se izguba vlaken še vedno rahlo zmanjšuje. Naš enostavni filtrirni sistem zadrži večino izločenih vlaken; količina in velikost vlaken, manjših od 50 µm, ki jih po filtriranju najdemo v odpadni vodi, sta zelo majhni. Po grobi, zelo konservativni oceni naše raziskave bi milijon prebivalcev geografske regije z mrzlimi zimami v enem letu v odpadne vode spustil približno 120 kg sintetičnih vlaken. Z raziskovalno nalogo smo pokazali, da je mogoče z relativno enostavnim načinom filtriranja odpadne vode pralnega stroja znatno zmanjšati emisije mikrovlaken v okolje.