Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Nov način priprave vzorcev in stabilizacija papirja in listin z nanosom pigmenta Verdigris

Nov način priprave vzorcev in stabilizacija papirja in listin z nanosom pigmenta Verdigris

Avtorja:
Bor Kolar Bačnik, 3. a; Mitja Denac, 3. a
Mentorica:
Alenka Mozer
Somentorici:
dr. Jana Kolar, CERIC - ERIC, dr. Jasna Malešič, NUK
Ključne besede:
kulturna dediščina, ohranjanje, Verdigris, stabilizacija, antioksidant
Povzetek:

Kljub stabilnim podlagam za slikanje in pisanje v zgodovini so nekateri zapisi na papirju ogroženi zaradi korozivnih pigmentov in črnil. Mednje spada zeleni pigment Verdigris, katerega uporaba je bila razširjena v Evropi med 13. in 19. stoletjem. Zaradi potemnitve ter njegovih korozivnih učinkov na papirju so ogroženi prenekateri dokumenti, slike in zemljevidi. Posvetili smo se iskanju novih ter oceni starih metod za stabilizacijo, v iskanju čim učinkovitejšega postopka. Za razliko od večine predhodnih raziskav smo veliko pozornosti posvetili enakomerni in ponovljivi tehniki priprave vzorcev. Lažja in hitrejša metoda nanosa pigmenta se je odlično izkazala za primerjanje različnih postopkov stabilizacije. Z infrardečo in atomsko absorpcijsko spektroskopijo smo preverili zgradbo pigmenta ter potrdili enakomernost nanosa. Za stabilizacijo smo uporabljali kombinacije sredstev za razkislinjevanje ter antioksidanta tetrabutilamonijevega bromida (TBABr). Kot pokazatelje njihove učinkovitosti med pospešenim staranjem smo uporabili meritve pH, barve in mehanskih lastnosti. Rezultati pH so pokazali manjšo kislost neobdelanega vzorca, medtem ko so sredstva za razkislinjevanje pH dvignila do nevtralne oz. rahlo bazične ravni. Razpad se je med staranjem kazal v spremembah barve ter šibkejših vlaken papirja. V vseh primerih je TBABr zagotovil zelo majhne spremembe barve. Nasprotno drži za ostale stabilizatorje. Vzorci s TBABr so med staranjem ohranili skoraj enake mehanske lastnosti, medtem ko so drugi postopki razkroj papirja le omilili. V primeru Verdigrisa očitno kislinska hidroliza celuloze ne igra tako pomembne vloge kot oksidativni razkroj. Ker je TBABr antioksidant je mnogo primernejše stabilizacijsko sredstvo. Nova tehnika nanosa je zaradi enakomernosti, ponovljivosti in preprostosti primerna za uporabo v kulturnih ustanovah, kjer se ukvarjajo s podobno tematiko ter za izdelavo faksimil ter spominkov.