Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Vloga tipov kože in izpostavljanja sončnim žarkom na število in vrsto pigmentnih znamenj na koži

Vloga tipov kože in izpostavljanja sončnim žarkom na število in vrsto pigmentnih znamenj na koži

Avtorja:
Miha Mužič, 3.a, Jan Rozman, 3.a
Mentorica:
Alenka Mozer
Somentor:
prof. dr. Igor Bartenjev, dr.med.
Ključne besede:
koža, sonce, pigmentna znamenja, sončenje, melanom
Povzetek:

Raziskave sva se lotila z namenom, da ugotoviva, če obstaja korelacija med posameznikovim tipom kože (ki ga ugotovimo glede na odtenek polti, barvo las, barvo oči, reakcijo kože na soncu, itd.), oziroma njegovimi navadami sončenja in številom pigmentnih znamenj na koži. Zanimala naju je tudi osveščenost preiskovancev glede potencialne nevarnosti nekaterih pigmentnih znamenj. Ker večina znamenj pri človeku nastane v mladostnem obdobju, sva za vzorec vzela kar dijake Gimnazije Vič.

Raziskavo sva izvedla v dveh delih. Najprej so preiskovanci izpolnili anketo, podatke, ki pa jih na ta način nisva mogla pridobiti, je pomagal zbrati najin zunanji mentor, prof. dr. Bartenjev, specialist dermatovenerolog. Opravil je individualne in neinvazivne preiskave v obliki kliničnih in dermatoskopskih pregledov, preiskovanci pa so k sodelovanju prostovoljno privolili (oziroma prinesli soglasje staršev, v kolikor niso bili polnoletni).

Ugotovila sva, da korelacija med tipom polti in številom pigmentnih znamenj obstaja, čeprav bi morda z bolj reprezentativnim vzorcem lahko prišla do natančnejših zaključkov. Kot sva ugotovila, je ugotavljanju korelacije škodilo tudi to, da se mladostniki z bolj občutljivo kožo pogosteje zaščitijo z zaščitnim faktorjem in se tudi manj izpostavljajo soncu. Korelacije med navadami sončenja in številom pigmentnih znamenj nisva mogla zanesljivo pokazati. Ugotovila sva, da je osveščenost dijakov o tem, da so nekatera pigmentna znamenja lahko nevarna, zelo dobra. Velik delež tudi ve, kakšna so potencialno nevarna znamenja na pogled.