Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Kemija » Sončna celica s tulipanovim barvilom

Sončna celica s tulipanovim barvilom

Avtorici:
Nives Bogataj, 2.a, Zala Gruden, 2. a
Mentorica:
Alenka Mozer
Zunanji mentor:
dr. Urša Opara Krašovec, FE UL
Ključne besede:
elektrokemijska sončna celica, Greatzlova celica, plast TiO2, TCO, organsko barvilo, tulipani, spektrofotometrija
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva opisali zgodovino in vrste sončnih celic ter se podrobneje posvetili elektrokemijski sončni celici na osnovi tulipanovih barvil. Raziskali sva njeno delovanje, zgradbo in pomen sestavnih delov. Iz tulipanov sva izolirali več tulipanovih barvil in jih testirali v elektrokemijski sončni celici. Sončnim celicam, pripravljenim z najinimi barvili, sva izmerili kratkostični tok in napetost odprtih sponk ob osvetlitvi ter ugotovili, da je njihovo delovanje primerno.

V nadaljevanju sva iz rumenih in rdečih tulipanov ekstrahirali njihova barvila v različnih organskih topilih in izmerili njihovo absorbanco s spektrofotometrom. Ugotoviti sva želeli, katero barvilo bi bilo najbolj primerno za izdelavo elektrokemijske sončne celice, ki bi delovala v vidnem delu svetlobnega spektra.

Vse dobljene podatke sva primerjali, jih grafično prikazali in zapisali ugotovitve, ki sva jih dobili s poskusi.