Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Matematika » Zlati rez v glasbi

Zlati rez v glasbi

Avtorici:
Maja Petrovič, Miranda Trnjanin
Mentorica:
Vanja Špelko
Somentor:
Gašper Kamenšek
Ključne besede:
Povzetek:

Slike

Plakat:
Plakat

Avtorici:
Avtorici