Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Animacija vrteče plesalke – iluzija ali psihološki fenomen?

Animacija vrteče plesalke – iluzija ali psihološki fenomen?

Avtorici:
Nikolina Mencin, 3. a; Pia Gričar, 3. a
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
dominantna hemisfera, spol, starost, animacija vrteče plesalke
Povzetek:

Na spletnih omrežjih sva naleteli na animacijo vrteče plesalke, za katero so nekateri viri navajali, da lahko z njo določiš dominantno hemisfero, spet drugi so trdili, da je mogoče z njo določiti spol. Zaradi številnih razlik med teorijami sva se odločili raziskati, če je tu res kakšna povezava ali je to samo še ena optična prevara.

Raziskovali sva delovanje posameznih hemisfer pri moških in ženskah različnih starosti. Z raziskovalno nalogo sva prišli do ugotovitev, da na podlagi vrteče plesalke ne moremo določiti oz. predvidevati, katera možganska hemisfera je dominantna pri pripadniku posameznega spola, vendar pa sva z dobljenimi rezultati podkrepili teorijo, ki temelji na evolucijskem razvoju človeka. Le-ta namreč govori o tem, da večina ljudi vidi plesalko vrteti se v smeri urinega kazalca. V tem primeru namreč animacija deluje, kot da jo gledamo od zgoraj navzdol. In prav ta perspektiva je bila v preteklosti pomembna, saj je pripomogla, da smo hitreje zaznali nevarnosti, ki so bile po navadi v bližini tal.

Dobljeni rezultati pa so naju privedli tudi do ugotovitev, da ima več žensk dominantno desno hemisfero kot levo, moški pa ravno obratno. Le-to se je pokazalo tudi pri otrocih, ki še niso prišli v puberteto. Iz tega sva sklepali, da je delovanje hemisfer prirojena lastnost, ki se s časom ne spreminja.