Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Depresija kot odraz duševne stiske

Depresija kot odraz duševne stiske

Avtorici:
Nina Šterbenc Čeferin, 3.e, Eva Gorup, 3.e
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Somentorica:
Lidija Vidmar
Ključne besede:
depresivni znaki, poplave, vedenjski znaki, telesni znaki, čustveni znaki, miselni znaki, stresni dogodki
Povzetek:

Svet je poln pritiskov, s katerimi se marsikdo ne zna spopasti na pravi način. Zato lahko zapade v depresijo, ki predstavlja velik del našega vsakdana, saj je vedno bolj pogosta duševna motnja. Je ozdravljiva bolezen, če jo odkrijemo pravočasno. Depresivni znaki se delijo na vedenjske, telesne, čustvene in miselne. Najpogostejši izmed teh so spremembe razpoloženja, upočasnjenost pri delu, glavobol, bolečine v različnih delih telesa, žalost, razdražljivost, negativne misli, kot na primer misel na smrt ali da težave niso rešljive.

Ker so bile poplave septembra 2010 grozljive in uničujoče, sva se osredotočili na le-te in vključili še ostale vzroke, zaradi katerih je možen pojav depresije. Opazovali sva razlike med tistimi, ki so doživeli stresne dogodke, in tistimi, ki niso, ter njihovo pogostost pojava depresivnih znakov.