Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Športniki in nešportniki o jemanju nedovoljenih substanc (dopingu)

Športniki in nešportniki o jemanju nedovoljenih substanc (dopingu)

Avtorica:
Čerkez Kristina, 3.c
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
psihologija športa, motivacija, nedovoljene substance (doping), dodatki k športni prehrani, šport
Povzetek:

Uporaba nedovoljenih substanc ali dopinga je uporaba določenih postopkov ali farmakoloških snovi v večji meri, kot jih telo samo proizvaja, ali pa telesu povsem neznanih substanc, da bi izboljšali športnikove psihofizične sposobnosti in s tem posledično vplivali na izboljšanje rezultatov. Zanimalo me je, kateri je najpogostejši vzrok, da športniki posežejo po dopingu. Za potrjevanje zastavljenih hipotez sem uporabila dve metodi, in sicer intervju in anketo. Izvedla sem 200 anket z naključno izbranimi anketiranci ter dva intervjuja - atletskim trenerjem Albertom Šobo in s športnim psihologom Matejem Tušakom.

Rezultati so pokazali, da ima mlajša generacija dokaj veliko znanja o dopingu. Pridobila si ga je predvsem preko medijev. Najpogostejši vzroki za poseganje športnikov po dopingu so želja po uspehu, katerega v ozadju je pogosto tudi želja po izboljšanju finančnega stanja ter v primeru poškodbe želja po čimprejšnji vrnitvi. Športnika lahko zavestno odvrnemo od dopinga; poglavitno vlogo ima vzgoja v družini, ki ne podpira uporabe dopinga, in to razume kot goljufanje. Na drugem mestu pa je trener, ki mora prav tako podpirati »fair-play« ter mora znati športniku postavljati prave cilje in mu tako pokazati, da se da tudi brez substanc priti do dobrih rezultatov.

Raziskovalna naloga je s področja psihologije in obsega teoretične osnove iz psihologije športa, prepovedanih substancah, o dodatkih k športni prehrani in o športu.

Nagrajenka z priznanjem