Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Kako pogosti so posamezni znaki depresije med mladimi?

Kako pogosti so posamezni znaki depresije med mladimi?

Avtorica:
Kaja Franko – 4. f
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
simptomi depresije, vzroki depresije, odpravljanje depresije, depresija pri mladih
Povzetek:

Ker živimo v družbi, ki je polna stresa in hitenja na vsakem koraku, je tudi verjetnost za pojav depresije večja. A kaj točno je depresija? To je duševna bolezen oz. motnja, ki vpliva na pojavljanje negativnih čustev in občutij pri posamezniku (pobitost, občutek nezmožnosti, utrujenost, globoka žalost...). Sama definicija depresije, njeni simptomi, vzroki in odpravljanje depresije so zajeti v teoretičnem uvodu, v praktičnem delu pa sem s pomočjo ankete želela ugotoviti, kako pogosto se simptomi depresije pojavljajo med mladimi (gimnazijci), kdaj so se jim začeli pojavljati, v katerih situacijah se simptomi najpogosteje pojavijo ter kako si mladi pomagajo pri premagovanju oz. odpravljanju simptomov depresije, saj je pomembno, da se s simptomi soočijo in jih premagajo. Zanimivo je, da se mladi ob težavah (soočenju s simptomi depresije) veliko pogosteje obrnejo na prijatelje kot na svojo družino, pogovor s prijatelji pa jim tudi pomaga, kar kaže na pozitiven vpliv prijateljstva na življenje mladih.