Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Kdaj in zakaj pod nož?

Kdaj in zakaj pod nož?

Avtorica:
Sanda Talić, 3.f
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
lepotne operacije, telesna samopodoba, mediji
Povzetek:

Ljudje na različne načine doživljajo svoje telo. Zdaj se telo ne poudarja več kot materialno osnovo človeka, temveč videz telesa in pomene, ki so povezani z videzom. Nezadovoljstvo s telesom se pojavlja že od otroštva naprej, tako mnogi ljudje skušajo spremeniti obliko in težo svojega telesa. Predvsem gre tukaj za vpliv medijev, ki sodobnim ljudem sporočajo, da se je treba nenehno truditi in delati na sebi.

Ker se zavedam, da se sodobni ljudje v vse večjem številu podvržejo lepotnim operacijam, sem si izbrala to temo za raziskovalno nalogo. Najbolj pereče vprašanje pa je, kdaj in zakaj pod nož?!

Na ta in podobna vprašanja sem odgovore poiskala v literaturi. V raziskovalni nalogi sem uporabila različne metode proučevanja. Najprej sem poiskala literaturo na medmrežju, nato sem obiskala šolsko knjižnico in knjižnico Prežihovega Voranca v Ljubljani.

Izvedla sem anketo med osnovnošolci osmega in devetega razreda ter dijaki tretjih in četrtih letnikov v Ljubljani. Zanimala me je predvsem telesna samopodoba v povezanosti z lepotnimi operacijami.

Na določena nerazčiščena vprašanja mi je pomagal odgovoriti plastični kirurg dr. Boris Onišak.