Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Ko se mladost prevesi v starost

Ko se mladost prevesi v starost

Avtorici:
Dolenc Karmen 4.e, , Patricija Tišlarič 4.b
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
Mladostniki, starostniki, stereotipi, strah pred staranjem, vrednote
Povzetek:

Staranje je naravni proces, skozi katerega gre vsak človek. Starost predstavlja zadnji stadij človeškega razvoja, ki se po Eriksonu začne po 65. letu starosti. Kljub temu, da je staranje človeškega telesa in bližanje smrti neizogibno, skušajo mnogi ta proces zaustaviti.

Strah pred staranjem, ki je razširjen med obema spoloma, izvira iz stereotipov o starejših, strahu pred izločitvijo iz družbe in izgubo videza ter spoštovanja drugih. Mediji in zahteve družbe, dajejo človeku vtis, da se ne sme postarati, temveč mora stremeti k popolnosti. Lepotni ideali so namreč v sodobnem svetu še bolj cenjeni kot v preteklosti. Vendar procesi, ki v telesu povzročajo staranje in pešanje organov vplivajo tudi na zdravje posameznika. To je le eden izmed razlogov, zakaj človek ne more večno tajiti svojih let s pomočjo lepotnih posegov in kozmetike. Zaradi daljšanja življenjske dobe človeka skozi zgodovino je težko določiti, kdaj pravzaprav začne teči tretje življenjsko obdobje, ki naj bi trajalo zadnjo tretjino življenja, oziroma kdaj se mladost prevesi v starost. Za dvig starostnih meja so v večini zaslužni odlični zdravstveni in življenjski pogoji. Kako dolgo bo človek živel, pa je odvisno tudi od spola, njegove skrbi za lastno zdravje, rase, podedovanih lastnosti, in celo socialno-ekonomskega statusa.

V projektni nalogi sva skušali ugotoviti, kaj je pravzaprav pokazatelj, da je človek zaključil neko obdobje oziroma kje je prelomnica med mladostjo in starostjo ter zakaj se ljudje resnično bojijo postarati.