Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Kako lepotni ideali vplivajo na človekovo samopodobo

Kako lepotni ideali vplivajo na človekovo samopodobo

Avtorica:
Anja Božič
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
lepotni ideali, samopodoba, vpliv medijev, debelost, suhost
Povzetek:

Lepotni ideali so se skozi stoletja in civilizacije zelo spreminjali. Danes postaja skozi globalizacijo moda vse bolj univerzalna. Ženske imajo zaradi masivnega reklamiranja mnogokrat nedosegljivih lepotnih idealov težave s samopodobo. Namen raziskovalne naloge je raziskati vplive sporočanja lepotnih idealov na samopodobo gimnazijk v primerjavi z mlajšimi in starejšimi ženskami. Predpostavljam, da so ženske, ki bolj spremljajo modne trende, bolj obremenjene s svojo podobo, ter da odnos do tega, katera postava je pri drugih ljudeh suha ali debela, ni pogojen s samopodobo ocenjevalke. V raziskovalni nalogi sem anketirala 215 žensk, od tega 102 gimnazijki, 19 osnovnošolk, 22 študentk, 59 zaposlenih žensk (24 od 19 do 30 let, 16 med 31 in 44 let, 19 od 45 let do upokojitve) in 13 upokojenk. Z analizo 23 vprašanj sem ugotovila, da so gimnazijke bolj fizično nezadovoljne s seboj kot pa ostale generacije. Kot najbolj zadovoljne so se izkazale osnovnošolke. Gimnazijke so tudi bolj kritične do sebe kot do drugih, kar dokazuje njihova opredelitev debelosti. Tiste, ki si niso všeč, so pogosteje označile postavo za zaobljeno kot pa debelo v primerjavi s skupino gimnazijk, ki so si všeč. Tiste ženske, ki bolj spremljajo modne smernice pa so s seboj bolj zadovoljne, kot tiste, ki jih ne spremljajo.

Nagrajenka

Plakat