Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Manipulacija medijev s strahom

Manipulacija medijev s strahom

Avtorici:
Ajda Ferengja, Eva Udovič, 4.e
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
manipulacija, strah, mediji, nova gripa, cepljenje
Povzetek:

Živimo v svetu, kjer mediji predstavljajo velik del našega življenja. Ker se z njimi srečujemo na vsakem koraku, krojijo naše življenje in imajo precejšen vpliv na oblikovanje naših mnenj, prepričanj in vplivajo na naša dejanja. Določajo tisto, o čemer naj ljudje mislimo in razpravljamo. Ustvarjajo svojo stvarnost in s tem (ne)hote posredujejo neko »resnico«, ki pa ni nujno zmeraj prava. Ljudje te »resnice«, ki jih sprejmemo od najvplivnejših medijev, smatramo kot vredne zaupanja.

V raziskovalni nalogi sva se osredotočili na problem manipulacije medijev s strahom.V zadnjem letu se je v medijih veliko govorilo o novi, pandemski gripi oziroma prašičji gripi in cepljenju proti le-tej, zato sva v nalogi ugotavljali, v kolikšni meri ljudje dopuščajo, da mediji vplivajo na njihova prepričanja oziroma dejanja v zvezi z gripo in cepljenjem. Pokazalo se je, da velika večina ljudi informacijam iz medijev zaupa ter jih strokovno ne preverja. Rezultati najine raziskave so tudi pokazali, kako enostavno in hitro je možno vplivati na stališča ljudi in predvsem na občutek strahu.