Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Ali mimika razkriva človekova čustva?

Ali mimika razkriva človekova čustva?

Avtorica:
Viktrorija Perenič, 4.e
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
čustva, laž, mimika
Povzetek:

Čustva so subjektivna ocena situacije. Lahko trajajo dlje časa v obliki različnih razpoloženj ali v kratkih intervalih – afektih. Temeljna čustva so prirojena in se pojavijo že v prvih letih življenja. Kompleksna čustva pa so sestavljena in priučena, ter se pojavijo kasneje v razvoju.

Doživljanje čustev se kaže v mimiki obraza in z nehotnimi gibi telesa. Vsako čustvo se odraža z značilnimi potezami obraza, tako jih lahko ločimo. Z raziskavami so dokazali, da so čustva prirojena izražanje pa univerzalno, ne glede na socialno in kulturno okolje.

Prikrivanje in ponarejanje čustev je zavajanje sogovornika, spretnost je dobro razvita pri lažnivcih. Laži so izrečene iz strahu pred izgubo ugleda ali odnosa, da bi se izognili kritiki ali kazni, ter zaradi nesposobnosti soočanja se z resnico.

Eksperiment je izveden s pomočjo zgodb, predstavljenih v videoposnetku. Dijaki so prepoznavali resničnost oziroma neresničnost zgodbe, ter verjetnost dogodka. Izbira je utemeljena s komentarjem o opaženi mimiki in telesni govorici. Ugotovitve so vnesene v anketni vprašalnik, na katerem so tudi podatki o spolu dijaka, introvertiranosti ali ekstrovertiranosti, ter stopnji zaupljivosti.

Z eksperimentom se preverjajo štiri hipoteze. Iz rezultatov je razvidno da so hipoteze: Ženske hitreje prepoznajo laž kot moški; Ekstrovertirane osebe bolje prepoznajo laž, kot introvertirane; Zelo zaupljive osebe se pri prepoznavanju laži večkrat zmotijo kot nezaupljive in srednje zaupljive so bile ovržene, četrta hipoteza: Zgodba, ki jo bodo dijaki v največjem številu prepoznali za zelo verjetno, bo tudi večkrat izbrana kot resnična in manjkrat kot neresnična, pa je bila potrjena.