Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Mnenje mladih o samomoru

Mnenje mladih o samomoru

Avtor:
Jan Slunečko, 4. c
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
samomor, mladostnik, stres, spopadanje, pomoč
Povzetek:

Slovenci že dolgo veljamo za narod samomorilcev, zato sem se odločil, da bom govoril o tej temi. Ker sam te problematike nisem poznal, sem se moral z njo najprej seznaniti. Teoretični del naloge je razdeljen na 4 dele, v katerih govorim o vrstah samomora, o številu samomorilnosti v Evropi, o dveh ogroženih starostnih skupinah in preprečitvi samomora. V eksperimentalnem delu naloge sem želel raziskati, kakšen je odnos mladih do samomora in kako ozaveščeni smo mladi o njem ter o temah, ki so s samomorom povezane. Moje raziskave so potrdile, da imajo mladi marsikdaj občutek, da morajo rešitev za težave, s katerimi se spopadajo, znati najti sami, nekateri nimajo občutka, da obstaja kdo, ki bi jim lahko pomagal ali pa niso seznanjeni s tem, da sploh obstaja mreža pomoči. Največje težave so bile, da je bilo le malo ljudi pripravljenih odgovoriti na anketo. Težave so se pokazale tudi pri zbiranju podatkov za teoretični del naloge, saj so bili razpršeni po različnih virih in precej časa mi je vzelo, da sem podatke zbral in uredil. Če bi imel še eno priložnost, bi nalogo izboljšal tako, da bi v celoti dodal statistiko zadnjih dveh let, ker mi zaradi posodabljanja spletnih strani SURS in statističnega letopisa podatki tokrat niso bili dostopni. Ko pa sta strani dostopni, jih zaradi časovne omejitve nisem mogel v celoti obdelati.