Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Motivacija mladih za izbiro poklica

Motivacija mladih za izbiro poklica

Avtorja:
Andrej Pervanje, Kristian Remškar, 3.d
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
motivacija, poklic, odločitev, dijaki
Povzetek:

Motivacija predstavlja enega temeljnih človekovih sposobnosti, ki mu dajejo voljo za dosego ciljev. Ugotavljala sva dejavnike motivacije za izbiro poklica, seznanjenost s poklici in na kakšen način dijaki doživljajo poklicno odločitev. Preko psiholoških teoretičnih osnov in raziskav iz preteklih let sva prišla do želenih rezultatov in interpretacije. V procesu poklicne odločitve se posameznik spoznava z aktivnostmi in možnostmi za poklic in nadaljnji študij preko raznovrstnih virov, ki mu pomagajo pri odločitvi za izbiro poklica in razkrivajo večino možnosti, ki bi ga lahko zanimale. Najmočnejši motivi za poklicno odločitev so zanimivost poklica, zaslužek ter zaposljivost poklica. S starostjo se tudi veča zanimanje in motivacija za izbiro poklica, kar pomeni tudi lažjo poklicno odločitev v dobi odraslosti.