Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Motnje hranjenja

Motnje hranjenja

Avtorica:
Naja Bohanec, 4.e
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
motnje hranjenja, anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje
Povzetek:

Motnje hranjenja se v današnjem času vedno pogosteje pojavljajo. Vedno več ljudi zboleva za motnjami hranjenja in posledično se tudi pogosteje pojavljajo v medijih. So veliko bolj kompleksen problem, kot je vidno na prvi pogled. Niso le nepravilne prehranjevalne navade. Motnje hranjenja so naporne psihične bolezni, ki bolnika utrujajo in onemogočajo njegovo funkcioniranje v vsakdanjem življenju. Ni zmožen prenašati fizičnih in psihičnih naporov. Trpi tudi njegovo socialno življenje, odnosi z bližnjimi (družino in prijatelji) se poslabšajo, vse to pa ga lahko pripelje v težko obliko depresije in celo samomor.

Z nalogo smo hoteli preveriti osveščenost ljudi vseh starostnih skupin o motnjah hranjenja. Kaj vedo o znakih, vzrokih in posledicah omenjenih bolezni. Osredotočili smo se predvsem na anoreksijo, bulimijo in kompulzivno prenajedanje, ki so najpogostejše oblike motenj hranjenja. Z raziskovano smo ugotovili, da ljudje vseh starosti dobro poznajo anoreksijo in kompulzivno prenajedanje, bulimija pa je v svetu manj poznana. Mnogi bulimijo mečejo v isti koš kot anoreksijo, čeprav sta si bolezni zelo različni. Raziskava je pokazala tudi, da ljudje vedo, kako pomagati bolni osebi in ji pomagati pri zdravljenju.