Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Kako kriza vrednot v današnjem svetu vpliva na prostovoljno delo med mladimi?

Kako kriza vrednot v današnjem svetu vpliva na prostovoljno delo med mladimi?

Avtorica:
Tara Duralija, 4. a
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
mladi, prostovoljno delo, vrednote
Povzetek:

Prostovoljno delo je družbeno koristna aktivnost posameznikov in prostovoljnih organizacij, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

V današnjem času se z ustanavljanjem čedalje več profitnih organizacij povečuje tudi spekter področij dela, kar posledično posamezniku omogoča večjo izbirnost. Za opravljanje prostovoljnega dela se odločajo mladostniki, ki so visoko notranje motivirani, nanje pa spodbujajoče vplivajo tudi zunanji dejavniki. Kot prostovoljec se razvijaš na socialnem, strokovnem … področju, predvsem pa se opazijo spremembe v osebnostnem razvoju. Hierarhija vrednot v ospredje postavlja moralne vrednote, manjša pozornost pa se posveča potenčnim vrednotam.

Z vključevanjem v prostovoljno delo posameznik tako odgovarja na aktualne potrebe družbe in njenih članov, hkrati pa dodaja vrednost kvaliteti lastnega življenja.