Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Razlike med sanjami ekstravertiranih in introvertiranih oseb

Razlike med sanjami ekstravertiranih in introvertiranih oseb

Avtorici:
Mercedes Polajnar, 3.b, Ana Pikovnik, 1.e
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
ekstravertiranost, introvertiranost, spanje, sanje, lucidnost
Povzetek:

Raziskovanje teme s področja sanj, nezavednega dogajanja v nas samih med spanjem, pomeni odkrivanje zanimivega področja z malo zanesljivimi podatki. Sanje so težko opisljiva tema, ki je v zgodovini zaradi svojega nedosegljivega preučevanja zanimala mnoge strokovnjake. Ti so se dokopali do nekaterih splošnih ugotovitev, a sanje kljub temu še danes ostajajo skrivnostne v svojih mehanizmih in vedno znova presenečajo, kaj vse v sebi skrivajo.

Vsak človek sanja na drugačen način in nikoli ne moremo vedeti, kako sanja nekdo drug. Ta skrivnostnost naju je fascinirala. Vprašali sva se: ali obstajajo kakšne bistvene razlike med sanjami ljudi različnih osebnostnih tipov? Začeli sva razlikovati sanje dveh splošnih tipov ljudi: sanje ekstravertiranih (vedno odprtih in družabnih) in introvertiranih (zadržanih, usmerjenih v notranjost) ljudi. Zanimalo naju je, ali način odzivanja na življenjske okoliščine v budnem stanju res tako močno vpliva na samo doživljanje, prostorsko predstavo, barvitost in perspektivo sanj. Sanje so za večino ljudi le nezavedna nočna avantura, zato naju je močno pritegnilo vprašanje, koliko ljudi se med spanjem sanj lahko zaveda in jih celo spreminja po svojih hotenjih, kar imenujemo lucidno sanjanje.

Najino raziskovanje je potekalo prek anketirancev vseh starosti, ki so po najboljših močeh opisali spominjanje svojih sanj. Na podlagi rezultatov sva prišli do zanimivih zaključkov. Od tega, da se introverti večkrat zavedo svoje budnosti v sanjah, a jih ne znajo voditi in upravljati po lastnih željah, do tega, da si ekstraverti bolje zapomnijo barve in prostora v sanjah ter sanj na splošno.