Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Ali obstajajo znanstveni dokazi za reinkarnacijo?

Ali obstajajo znanstveni dokazi za reinkarnacijo?

Avtorici:
Nina Prepeluh, Mihaela Kogovšek, 4.e
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Somentor:
mag. Uroš Plantan
Ključne besede:
reinkarnacija, reinkarnacija v verah in verovanjih, proces utelešenja, soočenje mnenj o reinkarnaciji
Povzetek:

Reinkarnacija se je pojavila že zelo zgodaj v raznih verovanjih, in sicer kot težnja po nečem višjem ali pa kot tolažba za napake. S svojim pozitivnim naukom se je razširila med vse več ljudstev in se širi še danes. Njena razširjenost bi bila še večja, če bi bilo manj nasprotovanj oz. če bi lahko dobili bolj trdne- znanstvene dokaze, kar pa zaenkrat ostaja še skrivnost. To so nama pokazali tudi rezultati najine ankete, s katero sva potrdili najino hipotezo, in sicer da večina ljudi pozna pojem reinkarnacije, ker pa ni prepričana o dokazih, ne verjame vanjo. Pri izdelavi naloge sva ugotovili tudi to, da dokazi za reinkarnacijo zares obstajajo, vendar so le posredni in jih zaradi številnih protidokazov ne moremo uveljavljati kot take, s katerimi bi lahko obstoj reinkarnacije tudi znanstveno dokazali. Morda je razlog v načinu pridobivanja dokazov, saj večina le teh temelji na preučevanju hipnotiziranih oseb (pri katerih veljavnost izjav ni nujno pravilna) ali pa na spominih otrok na pretekla življenja, pri čemer je vprašanje realnosti izjav. Kljub temu se nekateri znanstveniki - največji zagovorniki reinkarnacije- vseeno trudijo dokazati obstoj s številnimi teorijami, vendar jim tega ne bo uspelo dokler ne bodo mogli ovreči največjega protidokaza - neobstoja spomina skozi različna življenja. Kljub vsem protidokazom, ki so in bodo, pa bodo vedno ostali tudi največji dokazi za reinkarnacijo, in sicer v nas samih.

Plakat