Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Resničnost ali iluzija?

Resničnost ali iluzija?

Avtorici:
Daša Grbec, 3.b, Nastja Marinčič, 3.b
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
spremenjena identiteta, varnost na internetu, varno geslo, internetne aplikacije
Povzetek:

Najina raziskovalna naloga govori o prevzemanju druge identitete na internetu. Meniva, da na interentu veliko ljudi priredi svojo identiteto, in to z namenom, da bolj ugaja sogovorniku. Zaradi tega obstaja na internetu nevarnost, da te kdo nadleguje oz. da se počutiš ogroženo. Rezultati najinega vprašalnika so bili precej drugačni in presenetljivi. Večina vprašanih se še nikoli ni počutila ogroženo na internetu. Svojo identiteto spremenijo zato, da bi zavarovali sebe, družino in programsko opremo. Naredili sva tudi eksperiment z obiskom klepetalnice. To je bila slaba izkušnja, saj sva se počutili ogroženi in nadlegovani.