Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Ozaveščenost mladih o spolnih zlorabah preko interneta

Ozaveščenost mladih o spolnih zlorabah preko interneta

Avtorici:
Mojca Hafner, Urša Petek, 3. letnik
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
Povzetek:

V raziskavi želiva ugotoviti, kaj vse sodi pod pojem spolne zlorabe preko interneta inkaj mladi razumejo kot spolno zlorabo. Zanima naju tudi, v kolikšni meri se mladi zavedajo izpostavljenosti spolnim zlorabam oziroma če se zavedajo možnih nevarnosti teh zlorab. Nadalje bova raziskali, če se mladi na internetu počutijo ogrožene in če se poskušajo pred morebitnimi zlorabami na kakšen način zaščititi. Raziskovali bova populacijo srednješolcev.