Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Vpliv romana 50 odtenkov sive na mnenje srednješolcev in gimnazijcev o Bdsm praksah

Vpliv romana 50 odtenkov sive na mnenje srednješolcev in gimnazijcev o Bdsm praksah

Avtorici:
Erika Škerlj 4. d, Jerca Trček, 4. d
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
BDSM, srednješolci, gimnazijci, spolnost, tabuji
Povzetek:

V nalogi se ukvarjamo z vplivom romana 50 odtenkov sive na mnenje srednješolcev in gimnazijcev o BDSM praksah. Najprej smo opredelili hipoteze, ki predvidevajo, da bodo anketiranci na BDSM gledali kot na patološko prakso, da je roman mlade spodbudil k pogovarjanju o tej tematiki, da bo večina do prakse brezbrižna in brez interesa, da jo sama poskusi, ter da bodo med tistimi, ki bi prakso radi poskusili, ženske bolj zainteresirane za podložno vlogo, moški pa za dominantno.

V teoretičnem uvodu smo temeljito opredelili BDSM, kot je prikazan v romanu, z vsemi problematičnimi vidiki razdeljenimi na podnaslove za lažjo preglednost. Potem smo za primerjavo opredelili BDSM kot zdravo spolno prakso, za konec pa vključili še mnenja širše javnosti na vsebino in vpliv knjige.

Pri interpretaciji rezultatov smo odkrili nekaj presenetljivih stvari. V nasprotju s hipotezo je zelo majhen odstotek mladih menil, da ima BDSM patološke korenine, s čemer odkrijemo, da roman ni imel tako velikega vpliva, kot smo sprva mislili. Mlade je vsekakor spodbudil k pogovarjanju o tematiki, v skladu s pričakovanji pa so do njega večinoma izražali brezbrižnost. Presenetljivo je bilo tudi, da je veliko več mladih kot smo pričakovali pokazalo interes, da bi BDSM tudi sami poskusili, vendar pa je v skladu s hipotezo več žensk kazalo zanimanje za podložno vlogo in več moških za dominantno.