Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija » Osebnostne značilnosti izsiljevalca in žrtve čustvenega izsiljevanja

Osebnostne značilnosti izsiljevalca in žrtve čustvenega izsiljevanja

Avtorica:
Katja Fabjan, 3.b
Mentorica:
Majda Šajn Stjepić
Ključne besede:
čustveno izsiljevanje, izsiljevalec, žrtev, osebnostne značilnosti
Povzetek:

Raziskovalno delo temelji na čustvenem izsiljevanju. Čustveno izsiljevanje je skrajna oblika vedenja, ki ga nenehno srečujemo in uporabljamo. To je tako imenovana manipulacija. Izigravanje postane čustveno izsiljevanje takrat, kadar ga nenehno uporabljamo, da izsilimo želeno stvar, za ceno življenja, zdravja in sreče naših bližnjih.

Omenjeni so štirje tipi izsiljevalcev. Določimo jih glede na njihovo strategijo izsiljevanja. Izsiljevalci poleg strategije uporabljajo zamegljevanje za onemogočanje razumske presoje žrtev. Navedene so metode odklonskega vedenja, katerih se poslužujejo izsiljevalci, da izigrajo žrtev. Vseh teh spretnosti so se izsiljevalci naučili nezavedno. Zaznamovalo jih je namreč čustveno okolje iz preteklosti. Tako so zaradi frustracij prisiljeni sprejeti vlogo izsiljevalca. Iz enakega razloga so tudi žrtve prisiljene igrati svojo vlogo.

S pomočjo vprašalnika, ki sem ga izvedla med 64 preučevanci, s starostjo nad 25 let, sem preverjala navedeno teorijo. Ugotovila sem, da so temeljni vzroki podleganja čustvenemu izsiljevanju pretiran čut dolžnosti, močan strah pred izgubo in ne utišana krivda. Vzroki za izvajanje odklonskega vedenja pa so občutje prezrtosti, zapuščenosti in občutek lastne manjvrednosti. Zajela sem tri spremenljivke, in sicer stopnjo izobrazbe, starost in spol. Ugotovila sem, da smo, ne glede na spol, starost oz. stopnjo izobrazbe, enako dovzetni za čustveno izsiljevanje. Poleg navedenih ugotovitev sem iz grafov razbrala možnost slabe ozaveščenost preučevancev. Menim, da je to za družbo današnjega časa skrajno neprimerno, saj bo nemoralno vedenje ostalo tabu tema in se bo lahko nemoteno nadaljevalo, kar bo tirjalo mnoge nove žrtve.

Plakat