Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Slovenščina » Bralne navade mladih

Bralne navade mladih

Avtorica:
Petra Klanšek, 3. D
Mentorica:
Mirjam Šemrov
Ključne besede:
knjiga, pisava, branje, domače branje, e-knjiga
Povzetek:

Knjiga se ni pojavila čez dan. Razvoj se je začel pri iznajdbi glinenih tablic in se verjetno še ni končal s prihodom e-knjig. S pojavom tiska in e-medijev se je krog bralcev povečal in ni več omejen na peščico ali ozek krog ljudi kot v preteklosti.

Knjiga je res človekovo največje bogastvo, vendar je potrebno vzgajati mlade bralce, da prepoznajo njeno poslanstvo. S projektno nalogo sem želela ugotoviti, kako je knjiga prisotna pri učencih osmih in devetih razredov v osnovnih šolah. Do rezultatov sem prišla s pomočjo anketnih listov in statistične obdelave. Anketa je bila izvedena na OŠ Vič in OŠ Franceta Bevka.

Projektna naloga je dala vse ugotovitve na zastavljena hipotetična vprašanja. Potrdila in ovrgla je hipoteze, s pomočjo analize pridobljenih statističnih podatkov. Ugotovila sem, da mladi ne berejo radi, raje se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, predvsem športom in druženjem s prijatelji. Dekleta raje berejo kot fantje. Harry Potter je še vedno ena najbolj priljubljenih knjig.