Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Slovenščina » Filmske upodobitve literarnih del

Filmske upodobitve literarnih del

Avtorica:
Alja Zore, 3.d
Mentorica:
Marjetka Krapež
Somentor:
Edin Saračevič
Ključne besede:
Povzetek:

Film je že od svojega nastanka močno povezan z literaturo. Od 20. stoletja naprej, ko se je začel uveljavljati kot umetnost, je mnogokrat črpal teme za svojo vsebino iz književnosti. Tudi danes je veliko filmov posnetih na podlagi literarnih del in velikokrat smo priča razpravam, ali film res dosega svojo literarno predlogo.

V raziskovalni nalogi sem ugotavljala, v kolikšni meri lahko film zajame literarno predlogo. V teoretičnem delu sem raziskala odnos med filmom in literaturo, potem pa sem podrobno primerjala tri literarna dela z njihovimi ekranizacijami, in sicer Mannovo novelo Smrt v Benetkah z njeno istoimensko Viscontijevo upodobitvijo, zgodbi Ryunosukeja Akutagawe V hosti in Rašomon s filmom Rašomon in pa Kafkov roman Grad s Hanekejevo istoimensko ekranizacijo. Na podlagi teh primerjav sem ugotavljala, katere elemente literature (dogajanje, literarne osebe, vzdušje in idejo) film lahko, katerih pa ne more zajeti, ter potrdila svojo hipotezo, da film nikoli ne more v celoti zajeti literarne predloge predvsem zaradi tega, ker vsebino vedno pokaže bolj enoplastno. Obravnavala sem tudi vprašanje smiselnosti zvestobe literarni predlogi in pa problem, da film že kot žanr veliko bolj usmerja in opredeljuje naše dojemanje zgodbe kot literatura.