Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Slovenščina » MISTERIJ ŽENE , Upornice v slovenski literaturi 19. in 20. stoletja

MISTERIJ ŽENE , Upornice v slovenski literaturi 19. in 20. stoletja

Avtorici:
Laura Repovš, 3.a, Katarina Rakušček, 3.e
Mentorica:
Marjetka Krapež
Ključne besede:
literatura, ženske, uporništvo
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva preučevali položaj ženske v slovenski literaturi devetnajstega in dvajsetega stoletja. Posvetili sva se ženskim likom v prebrani literaturi, jih analizirali in njihovo vlogo skušali kar najbolj povezati z zgodovinsko-družbenimi dejstvi. Na podlagi le-teh sva zaznali problematiko vloge žensk, ki se je pokazala tako v takratnem življenju, kot tudi v literaturi. Poleg likov sva vzeli pod drobnogled tudi razmere, v katerih so ustvarjali takratni literati, še posebej ženske pisateljice. Ugotovljeno sva primerjali še s sodobnimi dejstvi istega področja. Postavili sva nekaj hipotez, ki sva jih potrdili na podlagi ustrezne literature, pokazale pa so, da se je vloga ženske v literaturi in v družbi vse od takrat do danes precej spremenila in napredovala.

Plakat

Nagrajenki in plakat