Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Slovenščina » Motiv poljuba v evropski poeziji

Motiv poljuba v evropski poeziji

Avtor:
Grega Ulen, 3.d
Mentorica:
Marjetka Krapež
Ključne besede:
evropska poezija, motiv poljuba, ljubezen
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sem preučeval motiv poljuba v evropski poeziji skozi čas. Sledil sem mu vse od zgodnje grške do sodobne lirike dvajsetega stoletja; zaključil sem v šestdesetih letih zaradi domala neobvladljivega razcveta evropske poezije v drugi polovici dvajsetega stoletja. Pri delu sem se opiral na lastno interpretacijo in pomoč spremnih besed pesniških zbirk, saj obstoječih študij na to temo nisem zasledil. Zanimala me je ne le raba motiva znotraj okvirov ljubezenske ali erotične tematike, pač pa tudi izvirna raba motiva poljuba v povezavi z ostalimi tematikami. Moji glavni predpostavki sta bili, da se bo motiv poljuba kot znanilec ljubezenske ali erotične tematike pojavljal sorazmerno z duhovno-zgodovinsko podlago posameznega obdobja in da se bo motiv poljuba pojavil tudi v povezavi z drugimi motivi in tematikami. Potrdil sem večino zastavljenih hipotez in nalogo sklenil z ugotovitvijo: čeprav je poljub zapustil zavetje ljubezenske lirike, se vedno znova zvesto vrača v domovino Ljubezni.