Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Slovenščina » S propadom do vzpona – razkol razuma v delih Oskarja Wilda

S propadom do vzpona – razkol razuma v delih Oskarja Wilda

Avtorici:
Tanja Božič, 3.b , Manca Košir, 3.b
Mentorica:
Mirjam Šemrov
Ključne besede:
Oscar Wilde, dekadenca, vrednote
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva preučevali vpliv dekadence na Wildov osebnostni razvoj ter kako se ta kaže v njegovih delih. Iz njegovega širokega literarnega opusa sva izbrali po najmanj eno delo, ki najbolje zastopa svojo literarno zvrst. Pri analizi le-teh sva se opirali na lastno interpretacijo, pomoč pa poiskali v spremnih besedah knjig. Zanimalo naju je tudi, na kakšen način se dekadenca kaže v delih in ali veliki kontrasti res nakazujejo na razkol, ki vodi v propad. Najini glavni predpostavki sta bili, da bo tema vseh obravnavanih del v nekakšni povezavi z dekadenco, glavni junaki njegove epike pa bodo propadli. Hipoteze sva večinoma potrdili, nalogo pa zaključili z ugotovitvijo, da je bil namen Wildovega podiranja vseh vrednot le močno hrepenenje po njihovih izpolnitvah.