Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Slovenščina » Usoda človeka v posmrtnem življenju v temeljnih delih evropske književnosti

Usoda človeka v posmrtnem življenju v temeljnih delih evropske književnosti

Avtorici:
Petra Grobelnik, Eva Ulčnik, 2.e
Mentorica:
Marjetka Krapež
Ključne besede:
človek, usoda, posmrtno življenje, evropska literatura
Povzetek:

V raziskovalni nalogi sva preučevali usodo človeka v posmrtnem življenju od srednjega veka do 20. stoletja. Posvetili sva se predvsem iskanju podobnosti in razlik v delih evropske književnosti, ki sva jih izbrali, ter ugotavljanju, ali si je človek lahko sam zarisal usodo ali pa je na to vplivala neka višja sila. Poleg tega sva se osredotočili tudi na prostor, ki je od srednjega veka pa do 20. stoletja postajal vedno bolj enostaven in težko določljiv. Postavili sva tudi tri hipoteze, ki sva jih potrdili na podlagi literature. Pokazale so, da v vseh delih ostaja vprašanje enako, ne glede na družbene in časovne razmere, in da ima vera močnejši vpliv v zgodnejših obdobjih.