Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Sociologija » Gledališče in sodobna družba

Gledališče in sodobna družba

Avtor:
Jaka Smerkolj
Mentor:
dr. Matjaž Poljanšek
Ključne besede:
gledališče, sodobna družba, družbena kritika, družbena refleksija, umetnost
Povzetek:

Gledališče je že od antičnih časov stalni spremljevalec družbenega dogajanja. S teoretsko analizo zgodovine gledališča in funkcij, ki jih je s svojim razvojem in razvojem družbe ta umetniška zvrst zavzemala, si ustvarimo podobo sodobnega gledališča. V njem se osredotočimo predvsem na elemente družbeno-kritičnega komentarja, ki mu daje vlogo zrcala »duha časa«. V raziskovalni nalogi se osredotočimo predvsem na dve največji gledališki hiši v Ljubljani, Mestno gledališče ljubljansko ter SNG Drama Ljubljana. S poglobljeno sociološko-literarno interpretacijo repertoarja 2014/15 in intervjujema z umetniškima vodjama gledališč, opažamo povezave med aktualnimi polemikami sodobne družbe ter vsebinami na odru.